cruiser OEM yamaha V STAR 650 CLASSIC - XVS65A 2009
OEM