cruiser OEM yamaha V STAR 1100 SILVERADO - XVS11AT 2006
OEM