cruiser OEM yamaha V STAR 1100 CLASSIC - XVS11A 2006
OEM