cruiser OEM yamaha ROAD STAR 1700 WARRIOR - XV17PC 2004
OEM